Ấm pha trà hoa, trà thảo dược đẹp và tinh tế

Ngoài ra bạn có thể sử dụng nến để hâm nóng trà hoa, trà bát bảo hay trà thảo dược.


Quang Tiến