NHÃN VÀNG


Là những sản phẩm trong quy trình sản xuất vẫn phải sử dụng hóa chất tổng hợp tại một số khâu nhất định.  Những chất này phải nằm  trong danh mục cho phép sử dụng của Bộ NNPTNT và Bộ y tế Việt Nam.

VD: dâu tây Thanh Trung là nhãn vàng vì: tuy không sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc kích thích tăng trưởng, chất bảo quản, giống biến đổi gen nhưng vẫn sử dụng phân bón hóa học.
Tư vấn sản phẩm
    Hỗ trợ sử dụng sản phẩm