NHÃN XANH


  • Là những sản phẩm trong suốt quá trình từ  Nuôi/ Trồng – Thu hoạch – Bảo quản – Chế biến đến tay người tiêu dùng hoàn toàn không sử dụng hóa chất tổng hợp hoặc chỉ sử dụng những chất trong danh mục cho phép của bộ tiêu chuẩn hữu cơ NASAA* (National Association for Sustainable Agriculture Australia – tổ chức quốc gia vì sự phát triển nông nghiệp bền vững của Úc)
  • Và những sản phẩm sinh trưởng và phát triển trong môi trường tự nhiên, ít chịu sự tác động của con người.
  • Sau khi thu hoạch, những khâu tiếp theo từ bảo quản, chế biến… đến tay người tiêu dùng hoàn toàn không sử dụng hóa chất tổng hợp (ví dụ : hải sản đánh bắt tự nhiên, tôm sinh thái….là những sản phẩm  được đánh bắt gần bờ, sơ chế và đông lạnh tại chỗ)Hỗ trợ sử dụng sản phẩm