Câu trả lời : 1m2 cần 15-20 kg giun quế sinh khối giống. Nếu vào mùa đông thì nên thả mật độ dày hơn tầm 30kg sinh khối giống / 1m2

Giun quế sinh khối giống là một ổ giun gồm giun bố mẹ, giun con, trứng giun, kén giun, các vi sinh vật, phân giun, phân hữu cơ.

Khi mua giống ở dạng sinh khối thì  việc vận chuyển cũng dễ dàng, giun quế sẽ được làm quen và thích nghi ngay được với môi trường sống.

Khi mới thả giun quế sinh khối giống thì cần theo dõi chăm sóc thường xuyên về thức ăn, độ ẩm, ánh sáng, độ thoáng mát cho chuồng nuôi giun đảm bảo để giun quế phát triển tốt nhất.