Câu trả lời : Hoàn toàn được các bạn nhé

Bình thường muốn dùng phân lợn để cho giun quế ăn thì chúng ta phải ủ phân với men vi sinh trong vòng 30 ngày để giảm các chất độc hại có trong phân lợn, giúp giun quế tiếp cận được ngay với thức ăn.

Phân lợn xuống hầm biogas sau một thời gian đã phân huỷ, các chất độc hại đối với giun quế đã bị loại bỏ. Giun quế có thể tiếp cận được ngay với loại thức ăn này.

Với gia đình bà con nuôi lợn nên làm hầm biogas để xử lý mùi hôi thối của phân , giảm ô nhiễm môi trường. Ngoài ra tận dụng lượng phân này làm thức ăn cho giun quế và lại dùng giun quế quay lại nuôi lợn. Tạo thành một vòng khép kín cho cho chăn nuôi.