Một số Hình ảnh Team ChapiFarm về thăm vườn Rau hữu cư nhà bác Thuận - Huệ ở Đá Chông, Ba Vì

Bác trồng rau hữu cơ được 7 năm nay( kế thừa kinh nghiệm từ nhóm i-Nature cung cấp cho nhóm Tiêu Dùng Bền Vững - Bồ Công Anh), rau ăn rất ngon và sạch.
Hiện tại bác đầu ra vẫn chưa ổn định, rau còn nhiều, ai mua ăn thử rau và mua giúp bác thì comment xuống dưới giúp em ạ.

Anh chị em có thể qua thăm và kiểm tra vườn nhà bác bất cứ lúc nào để đảm bảo khồng thuốc trừ sâu, phân hóa học, thuốc tăng trưởng,... ạ