Đơn Vị Hợp Tác

Daily-chinh

Trang Trại Nuôi Trồng Trực Tiếp: 

Địa chỉ: Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòng

Hotline: 0936.266.666

Đại Lý Phân Phối Chính:

Địa chỉ: 15 Hàng Kênh, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 093 576 08 88